ԱՌԱՆՁՆԱՏԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ. ԴԻԼԻՋԱՆ

construction construction

Առանձնատան նախագծում. Դիլիջան

Հասցե՝
ք. Դիլիջան
Նախագծող՝
«Արարէ» ՍՊԸ (Համլետ Մարտիրոսյան)
Տարեթիվ՝
2018
Մակերես՝
Պատվիրատու՝
Գետափ ՍՊԸ
Կարգավիճակը՝
ընթացիկ էսքիզային