ԱՌԱՆՁՆԱՏԱՆ ԲԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԺԱՄԱՆՑԻ ԳՈՏՈՒ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

construction construction

Առանձնատան բակային հատվածում ժամանցի գոտու նախագծում

Հասցե՝
գյ. Արգավանդ
Նախագծող՝
«Արարէ» ՍՊԸ (Աշոտ Անտոնյան)
Տարեթիվ՝
Մակերես՝
Պատվիրատու՝
Կարգավիճակը՝
ընթացիկ