ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ

construction construction

Բնակելի շենքի նախագիծ Երևանում

Հասցե՝
Երևան, Անտառային փողոց
Նախագծող՝
Համլետ Մարտիրոսյան
Տարեթիվ՝
2017
Մակերես՝
3000 քմ
Պատվիրատու՝
«Արմավշին» ՍՊԸ
Կարգավիճակը՝
ավարտված