ԴՈՒՐՅԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ԱՌԱՆՁՆԱՏԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

construction construction

Դուրյան թաղամասում բնակելի առանձնատան նախագծում․ առաջին և երկրորդ հարկեր

Հասցե՝
Երևան, Դուրյան թաղամաս
Նախագծող՝
«Արարէ» ՍՊԸ (Համլետ Մարտիրոսյան)
Տարեթիվ՝
Մակերես՝
Պատվիրատու՝
Կարգավիճակը՝
ընթացիկ էսքիզային