ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԱԲՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ

construction construction

Հասարակական նշանակության օբյեկտի նախագծումմ Աբովյան քաղաքում

Հասցե՝
ք. Աբովյան
Նախագծող՝
«Արարէ» ՍՊԸ (Համլետ Մարտիրոսյան, Անահիտ Սամսոնյան)
Տարեթիվ՝
2017
Մակերես՝
Պատվիրատու՝
Կարգավիճակը՝
ընթացիկ